Stichting (On)beperkt 4 life verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierbij duidelijk maken hoe wij als stichting omgaan met persoonsgegevens, zoals o.a.(voor-)namen, adressen en e-mailadressen, foto’s en /of video opnames. Wij trachten privacygevoelige gegevens zo zorgvuldig en veilig mogelijk te beheren.

 • Indien een betrokkene niet wil dat het secretariaat persoonsgegevens bewaart, nadat er geen contact meer met de stichting is, dient de betrokkene dit schriftelijk bij het secretariaat aan te geven.

Van wie beheert stichting (On)beperkt 4 life persoonsgegevens?

 • Van medewerkers
 • Personen die werken voor organisaties en bedrijven waar stichting (On)beperkt 4 life een relatie mee heeft of wil verkrijgen.

Wie beheert de persoonsgegevens binnen stichting (On)beperkt 4 life?

 • Het secretariaat

Waarom heeft stichting (On)beperkt 4 life de persoonsgegevens van de vrijwilligers nodig?

 • We hebben deze persoonsgegevens nodig voor onze vrijwilligersverzekering.
 • Om reiskosten en overige onkostendeclaraties te kunnen betalen.
 • Om de planning van onze organisatie door te geven aan de vrijwilligers.

Het bewaren van persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens van onze vrijwilligers zijn opgeslagen via een beveiligde computer. Alleen het secretariaat en de penningmeester (beperkt) kunnen bij deze gegevens.
 • Persoonsgegevens zijn dus niet voor iedereen toegankelijk.
 • Persoonsgegevens worden conform de wettelijke bewaardata bewaard.
 • U kunt gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen.
 • Indien men niet wilt dat men persoonsgegevens bewaard nadat men geen contact meer wil met de stichting dient men dit schriftelijk via het secretariaat aan te geven.

Vragen of klachten over het Privacy Statement?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: Onbeperkt4life@gmail.com of via het contactformulier op onze website.

Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking hiervan door stichting (On)beperkt 4 life. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens ( zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

Wijzigingen van Privacy Statement

Stichting (On)beperkt 4 life behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy Statement. Wij raden u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.