Doelgroepen

 

2 programma’s

(On)Beperkt 4 life biedt programma’s voor kleuterklassen en de bovenbouw van de basisschool. Via een leuk interactief spelprogramma kunnen kinderen zelf beleven wat het betekent om te leven met een beperking.

Daarnaast krijgen de kinderen in de bovenbouw ook de mogelijkheid om mensen met een beperking te interviewen om zo het beeld verder te kunnen verdiepen.

In beide gevallen is het programma dat we aanbieden afgestemd op de interesse, leefwereld en leeftijd van het kind. Dat betekent dat we dus twee verschillende projecten draaien. Het kleuterproject en het project voor de bovenbouw van de basisscholen. Bovendien kunnen scholen altijd wensen kenbaar maken en zullen wij proberen om hier een passend spel bij te bedenken en te maken.

“Beleef en Leer”

Kleuterproject

Het kleuterproject bestaat uit 1 spelochtend, waarbij we de vragen van de kleuters uiteraard direct beantwoorden.

In beide gevallen is het programma dat we aanbieden afgestemd op de interesse, leefwereld en leeftijd van het kind. Dat betekent dat we dus twee verschillende projecten draaien. Het kleuterproject en het project voor de bovenbouw van de basisscholen. Bovendien kunnen scholen altijd wensen kenbaar maken en zullen wij daar hier een passend spel bij bedenken en  maken.

Project voor de bovenbouw basisscholen, groep 7 en 8

Het programma van de bovenbouw bestaat uit 2 ochtenden. De 1e ochtend staat in het teken van “spellen” en de 2e ochtend bestaat uit interviews waarbij de leerlingen alles wat ze willen weten aan de mensen met een beperking kunnen vragen.